Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научни направления и групи

Академичен съвет​ ​ ​​ ​Ректор
Зам. - Ректор Научна дейност​ ​ ​ ​ ​
Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.
Научен съвет​ ​​Директор
Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н
Отдел ​Административен
Заместник - директор
„Научно-проектна дейност“
Проф.д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н.
​ ​

​ ​Заместник – директор
„Институтско – болнична координация“
Проф.д-р Игор Борисович Резник, д.м.н.


Заместник - директор
„Иновации и трансфер на технологии“

Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н.​
​Хранене и качество на живот

Имплантология и генетика

Невронауки


Онкология и редки заболявания
доц. Н. Цонев
Обществено здраве и мениджмънт на болестите
Биология на стволови клетки и трансплантология
проф. И. Резник
​Научни групи​Научни групи​Научни групи​Научни групи​Научни групи​​Научни групи
Нутригеномика и персонализирано хранене
Транслационна микробиология
Невродегенеративни заболявания
​Медицинска онкология
​Епидемиология на незаразните болести
​Гастро-ентеро-хепатопротекция и терапия
​Редки ендокринни и хематологични болести
Ранно детско развитие
Туморна имунология и транслационна терапия
​Health System Performance
Analyses & Policy Monitoring
(HSPA&PM)
Химия на храни и природни ресурси за иновативни продукти
​Диагностика и справяне на горни дихателни пътища
Механизми на мозъчна исхемия
​Моделиране и симулации в медицината​Молекулни биомаркери за персонализирана медицина
​Приложна фотоника и масспектрометрия​Имплантология, биоматериали и тъканно инженерствоИзчислителен анализ на биомедицински изображения