Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Kонкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение — Варна“ ЕООД, открит със заповед № Р-100-191/31.03.2021 г. 

Обявление РД-112-14, публикувано на 02.04.2021г.
Заявление СБОБАЛ - Прил.1
Декларация чл.20 ЗПП Прил.2
Класиране, публикувано на 20.04.2021 г.