Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС по технология на лекарствените форми и биофармация

УС по технология на лекарствените форми и биофармация
             Доц. Величка Йорданова Андонова, д.ф.- ръководител УС
             Ас. фарм. Мирена Георгиева Добрева 
             Ас. фарм. Вилиана Едурдова Гуглева      
             Ас. фарм. Стефан Раднев Стефанов - курсов ръководител