Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. д-р Ружа Златанова Панчева - Димитрова д.м.

РЗИ “Брегалница” № 3, ет. ІV


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС:УС по хигиена
Е-поща: ruja.pancheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 160

 

Биография

1985-1991г. Завършва Първа Езикова Гимназия-профил английски език-Варна със златен медал за пълен отличен успех, асистент на знамето на гимназията. Участие в много национални и международни конкурси по математика и математическа  лингвистика, от които получени много награди. Положени приравнителни изпити по немски език. 1995г. завършва Медицински университет –Варна, Бакалавър по клетъчна биология, през 1997г. Медицински университет –Варна, Магистър-лекар. През 2003г. придобива специалност по Педиатрия. В периода 2003-2008г.   Медицински университет –Варна, докторант към Катедра Педиатия, Клиника по ендокринология, диабет, гастроентерология, обменни заболявания, хранене. Тема на докторантурата :”Пробиотиците в профилактиката на диспепсии у хоспитализирани  деца на възраст от 0-7 години”. Защитена дисертация 2008г. В периода 2007-2012г. клиничен ординатор в същата клиника. От 2012г. асистент в Катедра „Хигиена и бедствени ситуации" Факултет по Обществено здравеопазване.

Допълнителни курсове и квалификации: 1995г. едномесечен стаж във Виенска университетска болница в катедра по Кардиология - Австрия. Стипендия от Австрийската академична служба (ОАD). 1996г. едномесечен стаж в Окръжната болница в гр. Кеел-Катедра по вътрешни болести и 20 дена в Университетска боница в гр. Мюнстер-Катедра по хирургия –Германия. Стипендия от Германската академична фондация за обмен (DAAD). 1996г. тримесечен стаж в различни отделения по вътрешни болести в Брадфордска Кралска Болница. Стипендия от Кралската болница в гр. Брадфорд, Великобритания. 1998, 1999г. курс по рентгенология организиран от BRACCO, Варна. 2004г. двуседмичен курс по абдоминална ехография - Клиника по гастроентерология, МБАЛ”Св. Марина”, Варна. 2004г. Едноседмично индивидуално обучение в Отделение по детска гастроентерология, Институт по Педиатрия, София.
2005г. Двудневно обучение по ехография и ендоскопия-East-West gastroenterology meeting, София. 2006г. Европейско лятно училище по детска гастроентерология и хранене, София. Организирано от Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN). 2007г. Young scientist research forum- Форум на млади докторанти и постдокторанти  с цел обучение по извършване и представяне на научни изследвания. Организирано от Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN). Стипендия от NUMICO - официален спонсор на същото дружество. 2008-2009г.    Обучение от Националния комитет по кърмене за консултант по кърмене. Преминат успешно изпит за консултант по кърмене. 2009-2010г. Лектор за списание „9 месеца”към „Училище за родители” на тема: „Кърмене- практически съвети”. 2009г. Създадел на училището по кърмене във Варна към Национална асоциация „Подкрепа за кърмене”. 2010г.  Европейско училище по детска гастроентерология. Организирано от Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN). 2010г. Създател на сайта на варненските консултанти по кърмене http://www.kurmene.org/. 2010г. Продуцент на книгата „Азбука на кърменето” от Д-р Гру Нюландер на български език. 2011г.   Продуцент на DVD „Гърдата е най-доброто” на Д-р Гру Нюландер на български език.
2011г. Един от оранизторите на Източноевропейско училище по детска гастроентерология по инициатива на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN).

Професионални и научни награди:
1994- Стипендия за отличен успех от Фондация „Еврика”, 2004-Travel grant-Награда за финансиране на участие за представяне на 2 постера на XII Европейска  седмица по Гастроентерология, Прага. 2004-Научен проект към МУ-Варна,класиран на III място от 24 възможни. Тема:”Приложение на пробиотици при заболявания на гастроинтестиналния тракт и обменни заболявания”. 2005-Научен проект към МОН 1514/2005-Фонд”Млади учени”. Тема: “Профилкатичен и локален имуномодулиращ ефект на пробиотици при антибиотик индуцирана диспепсия и диспепсия от вътреболничен произход”. 2006-Участие със собствен работна програма към научен проект- Фонд „Научни изследвания” към МОН по направление “Подобряване на инфраструктурата на медицинските университети”. Проект No DRI -10; Тема: “Лаборатория по нутригеномика”.  2009-Юни-Декември шестмесечен проект одобрен от Община Варна на тема: Зелена светлина за кърменето”. 2009-Одобрен проект за финансиране превода на норвежка книга за кърменето „Азбука на кърменето” oт Gro Nylander към норвежката организация за подкрепа на норвежка литература NORLA .
2010-Ноември-Одобрен проект към Норвежко посолство в България за календар за кърменето 2011- частично финансиран. 2010-Ноември-Одобрен проект към Норвежко посолство в България и UNICEF, България за дофинансиране издаването на DVD „Гърдата е най-доброто” на Д-р Нюландер. 2010-Участие в проект на фондация „Карин дом” на тема „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждане”- двугодишен проект с донор институт Отворено общество-стартирал на 01.09.2010г.

От 2014 г. е доцент в същата катедра.

Публикации

Член на

“Български лекарски съюз” ; “Асоциацията по клетъчна биология”; „Педиатричен съюз”;„Европейско дружество по детска гастроентерология и хранене” ; Регинален координатор на обученията на Националния комитет по кърмене