Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл.ас. Десислава Валентинова Русева д.пс.


Катедра: Логопедия и медицинска педагогика
УС:
Е-поща: desislava.ruseva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография


Гл. асистент Десислава Русева завършва бакалавърска степен и магистратура „Психология и психопатология на развитието".

От 2006г. до месец октомври 2018г. работи като психолог в Психиатрични клиники на МБАЛ „Св. Марина", гр. Варна и последователно като асистент и гл. асистент по медицинска психология в Катедра по Психиатрия и медицинска психология на Медицински Университет, гр. Варна.

През 2006г. се сертифицира за позитивен психотерапевт. Придобива специалност „Клинична психология" през 2012г.

Година по-късно защитава докторат по „Психология" на тема „Специфика на психологичното консултиране, в зависимост от реакциите при загуба поради смърт.От 2014г. до декември 2017г. е ръководител специализация по специалност „Клинична психологияОт месец октомври 2018г. е част от екипа на Факултет по обществено здравеопазване, Катедра Здравни грижи, Учебен сектор „Управление на здравните грижи и Логопедия От декември 2019г. е главен асистент в Катедра по логопедия и медицинска педагогика.

Сферите на професионален интерес включват когнитивни науки, логопедия, психодиагностика, психотерапия.

Публикации

Десислава Русева има над 25 публикации в български и чуждоезични издания. Съавтор е на глави в учебници. Има издадено ръководство за работа с хора, непосредствено загубили близък, поради смърт.

Член на

Дружество по позитивна психотерапия – България;
Българска асоциация по обществено здраве.