Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Жана Тодорова Рангелова д.ф.

Медицински университет Варна, Ул. Марин Дринов № 55

Варна 9002, Ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 709


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: Jana.Rangelova@abv.bg ; jana.rangelova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 168

 

Биография

Дата и място на раждане:

26.03.1954 г., гр. Маджарово, Хасковска област

Образование:

СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност „Философия със специализация социология“ – 1977 г.

Доктор по философия – 1989 г.

Академични позиции:

Преподавател и доцент по философия на културата, политиката, правото и икономиката в ТУ-Варна, Юридически факултет, катедра „Публично-правни науки“ – 1998-2004 г.

Доцент по философия на културата, политиката, правото и икономиката в МУ-Варна, катедра „Икономика и управление на здравеопазването“ – от 2005 г.

Преподавателска дейност:

Лекции по Управление на човешките ресурси, Обща и медицинска социология и Организационно поведение в бакалавърската програма по Здравен мениджмънт.

Лекции по Управление на човешките ресурси, Обща и медицинска социология и Организационно поведение и Мениджмънт на конфликтите в магистърската програма по Здравен мениджмънт.

Лекции по Управление на човешките ресурси и по Организационно поведение и лидерство в магистърската програма по Фармацевтичен мениджмънт.

Лекции по Управление на човешките ресурси, Организационно поведение и Социология на здравето и болестта в рускоезичната магистърска програма по Здравен мениджмънт и Обществено здравеопазване

Лекции по Социология на здравето и болестта в магистърската програма по Обществено здравеопазване.

Лекции по Организационно поведение и по Медицинска социология в магистърската програма по Управление на здравните грижи.

Лекции по Социология в специалностите на Медицински колеж – Варна.

Участие в проекти:

Международна младежка програма „Дебати“ на фондация „Отворено общество“, 1994-1995 г.

Проект „Бедност, социални неравенства и здраве“ на СЗО, 2005 г.

Проект „Младите българи с гражданска позиция в Европа“  на Държавната агенция за младежта и спорта, 2007-2008 г.

Публикации

Над 50 публикации и над 20 участия в научни конференции и конгреси. Основните научни разработки са в областта на управлението на човешките ресурси, социалния статус на работещите в здравеопазването и мениджмънта на конфликтите в здравните организации.

Научни публикации​

Член на

СУБ – клон Варна