Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева д.м.н.


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: hristiana.romanova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 184

 

Биография

Христианна Ангелова Романова е завършила медицина през 1979 г. във ВМИ Варна. Работила е като участъков терапевт в Добрич и от 1980 г. е асистент в сектора Медико-санитарна защита. През 1985 г. придобива специалност "Организация на медико-санитарната защита". През 2005 г. проф. Романова защитава дисертационен труд на тема: "Бедствени ситуации във Варненски регион и възможни хигиенно-епидемиологични проблеми". През 2008 г. е хабилитирана и назначена за ръководител на УС по Медицина на бедствените ситуации. Основните научни разработки са проучвания на здравните и екологични проблеми на Девненски промишлен комплекс при аварийни ситуации, оценка на потенциалния риск от отровни вещества на територията на Варненска област, природно-географски и антропогенни предпоставки за бедствия във Варненски регион, информираност и готовност за защита на населението от Варненски регион при бедствия и др.

От 1987 г. проф. Романова работи и по проблемите на инвалидите, по програми с тях и за тях. Разработила е национален "Концептуален модел за мониторинг и оценка на общественото мнение за защита при бедствени ситуации", създала е "Семеен хигиенно-противоепидемичен пакет", участвала е в сдружение "Заедно срещу бедствията", включващо медицински услуги за инвалиди и др.

Проф. Романова е търсен консултант от служителите на ПБЗН ,,Община Варна", РЗИ, БЧК, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Русенски университет "Ангел Кънчев", Свободен университет Варна, Дружество на инвалидите Варна и др. по въпроси, свързани с бедствените ситуации.

През месец януари 2017 г. проф. Романова е определена със заповед на Министъра на здравеопазването за национален консултант по Медицина на бедственитре ситуации (на катастрофите).

От 2019 г. е член на Експертен съвет по медицинската специалност „Медицина на бедствените ситуации" към министъра на здравеопазването.

През март 2020 г., проф. Романова защитава дисертационен труд на тема: "Защита на населението при наводнения във Варннска област" за придобиване на научна степен "доктор на науките".Публикации

Автор е на над 120 научно-практични разработки и публикации, 4 монографии, 2 терминологични речника, 2 учебни пособия и 6 учебника. Има над 150 участия в регионални, национални и международни конгреси и конференции. Участвала е в специализирани курсове и семинари в Бордо (Франция), Киев (Украйна), Москва, София и Варна.
Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Член е на БЛС, Българското дружество по Медицина на катастрофите, Дружеството по Медицинска география и Съюз на учените в България.