Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. Искра Славчева Мирчева д.м.


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:
Е-поща: mircheva_is@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677164; 0887784070

 

Биография

​Завършила Първа езикова гимназия с преподаване на английски език, гр. Варна. Икономически университет , гр. Братислава, Словакия, специалност "Автоматизирани системи за управление" през 1978г. От 1978 до 1989г работи като програмист и научен сътрудник в ИКХ, гр. Варна. От 1989 година е старши и главен асистент  в катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването. Придобита специалност "Медицинска информатика и здравен мениджмънт" през 1998 година. През 2001 година  защитава дисертационен труд на тема "Параметри за приложение на електронен медицински запис в България". От 2002 година е доцент по научна специалност 03.01.53 "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията". От 2003 година до момента е ръководител на катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването.

Публикации

​Има над 50 публикации и 60 участия в научни конгреси в чужбина и страната. Основни научни разработки са в областта на медицинската информатика: информационни системи в медицината и здравеопазването, електронно здравеопазване, обществено здравеопазване, биостатитика и др.

Научни публикации

Член на

​​Член на: Научното дружество по Социална медицина, Сдружение с нестопанска цел „Обществено здравеопазване – 99”, СУБ.​