Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. Александър Константинов Стойчев


Катедра: Социална медицина и организация на здравеопазването
УС:Медицинска етика и право
Е-поща: alexstoychev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677164; 0887784070

 

Биография

​Завършил философия и социология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” през 1978 г. От 1979г. е асистент по философия в МУ – Варна. От 1997г. – главен асистент по медицинска етика и философия в Катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването – МУ-Варна. През 1991г. и 1993г. специализира в САЩ.

Публикации

Научни публикации
Има над 30 публикации и около 40 участия в научни форуми. Основните му научни разработки са в областта на философия на науката, философия и медицина, философия на образованието.

Член на

​Българска философска асоциация, Асоциация на университетските преподаватели по философия, ICPIC; Експерт по медицинскла етика към UNESCO​