Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Албена Тодорова Златарева д.м.


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: Albena.Zlatareva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Завършила е  висше образование-медицина в МУ-Пловдив. След завършване на висшето си образование, след  конкурс е назначена за асистент в КАРИТ-МУ-Пловдив. Има  специалност анестезиология и реанимация, а впоследствие и тясна квалификация ,,Лечение на хроничната болка”. Основава първия в града „Кабинет за лечение на болката”, както и е съоснавател на НПО с подобна дейност .

От 2002г. - има вече 12 годишен опит и стаж на работа в най-големите фармацевтични компании, като Пфайзер и Актавис, като основно  работи на позиции като мениджър  пазарен достъп, работа с държавни институции, работа с НПО и т. н.

През периода 2005-2009 е депутатски сътрудник към Комисията по здравеопазване към НС.

През 2009г. е назначена като зам-директор на НЗОК с основен ресор „Лекарства и контрол”, член е на Комисия по Позитивен лекрствен списък, Комисия по акредитация на лечебните заведения, както и председател или участник в множество работни групи, касаещи нормативната база в сектор „Лекарствена политика”.

През 2014г (24.06) защитава научна степен "Доктор", специалност : "Фармакология, фармакотерапия, фармакокинетика",
вкл. химиотерапия.

От есента на същата година е назначена като хонорован преподавател по „Лекарствена политика” в МУ-Варна ,ФОЗ, факултети по Здравен мениджмънт и Фармацевтичен мениджмънт, вкл. рускоезично обучение по специалност „Здравни системи”, а считано от 7.04.2016 е  назначена на длъжност „Доцент” в „Катедра по предклинична и клинична фармакология”.

Публикации

Член на