Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гл. ас. д-р Светла Михова Станева д.м.


Катедра: Хигиена и епидемиология
УС: Епидемиология
Е-поща: S.Staneva@mu-varna.bg; staneva.svst@gmail.com
Телефон: 052/677161

 

Биография

Родена през 1959 година. Завършва с пълно отличие средното си образование в гр. Айтос през 1977 година. През 1983 г завършва медицина в Медицински институт гр. Варна. Придобива специалност по Епидемиология през 1990 година. През 2009 г завършва магистърска програма по Обществено здравеопазване в Медицински университет гр. Варна.

Започва работа като училищен лекар в гр. Айтос в периода 1983 – 1987 година. От 1987 до 2015 година е епидемиолог  в ХЕИ, РИОКОЗ и РЗИ град Варна. От 2004 година е началник Противоепидемичен отдел, от 2005 година – директор на дирекция Надзор на заразните болести, от февруари 2011 г ръководи новосъздадената РЗИ Варна за 6 месеца,връща се на длъжността директор на дирекция НЗБ, а от 06.2014 до 06.2015 г отново е директор на РЗИ Варна. През този период участва в  обучения за придобиване на управленски умения, работи по национални и международни проекти и програми на Министерство на здравеопазването и научни центрове. Участва в епидемиологични проучвания от различен мащаб, в научни колективи. Основно дейността ѝ е в областта на надзора на заразните болести и нозокомиалните инфекции, епидемичните взривове, листериозата сред новородените. От 1987 г работи по превенция на ХИВ и СПИН. Работи в Медицински университет от септември 2015 г.

Публикации

Тематиката на научните интереси обхваща инфекции свързани с медицинското обслужване; епидемиологична диагностика и приложна епидемиология.

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

БЛС