Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. Веселина Златкова Василева

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж


Катедра: Здравни грижи
УС:Медицинска сестра
Е-поща: Veselina.Vasileva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 206

 

Биография

Родена през 1987г. в гр. Каварна. Завършила МУ- Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов", Катедра „Здравни грижи", специалност „медицинска сестра"  ОКС „Бакалавър"  през 2010г. Същата година започва работа като медицинска сестра в Клиника по диализа- УМБАЛ „Света Марина" ЕООД гр. Варна.  През 2012г. завършва „ Управление на здравните грижи"  ОКС „Магистър"  в МУ - Варна.  От 2015г. е  асистент  в  Катедра „Здравни грижи", МУ-Варна. 

Публикации

Основните научни разработки са в областта на здравните грижи, общественото здравеопазване и медицинската педагогика. Участва в различни курсове с цел повишаване на своята квалификация.

Член на

БАПЗГ