Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. кап. Тодор Йотов Йотов


Катедра: Медицина на бедствените ситуации и морска медицина
УС:
Е-поща: Todor.Yotov@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 192

 

Биография

Ас. кап. Тодор Йотов Йотов е роден в гр. Бургас на 16.04.1958 г. Средно образование завършва през 1977 г. в ТКК  "Кирил Халачев" – гр. Варна.  Висше образование завършва през 1982 г. във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров".

От 1982 до 2015 г. служи на различни позиции във ВМС на Р България, като в периода 2000 – 2002 г. е национален представител в работните групи на НАТО в Брюксел. През 1998 год. се дипломира от Военноморския щабен колеж в Нюпорт, САЩ с профил Национална сигурност.

В периода 2004 – 2006 г. работи в Морското компонентно командване на НАТО в Неапол, Италия. В периода, специализира „Оперативно планиране" и „Експедиционни сили" в училището на НАТО в Оберамергау, Германия.

От 2008 год. до 2011 г. е Военен аташе в Полша, Литва, Латвия и Естония в Посолството на Р България във Варшава, Полша.

От 01.05.2014 г. е на работа във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" като Асистент в катедра „Навигация" и ръководител на Офис „Международна дейност".

През учебната 2017 – 2018 г. е хоноруван преподавател в катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина" към факултет „Обществено здравеопазване". Преподава някои специализиране теми в дисциплината „Медицина на бедствените ситуации" на специалности „Медицина" и „Дентална медицина" българоезично и англоезично обучение, „Здравен мениджмънт" бакалавър и др. Води СИД „Морски инциденти" за студенти специалност „Медицина" БЕО и АЕО от втори до пети курс.

От септември 2018 г. е назначен за асистент в катедрата.

Владее английски и руски и ползва френски, италиански и полски езици.  

Член е на: Комисията на ЕС „Балкани и Черно море", EU CPMR (2017).

Научните интереси на кап. Йотов са в областта на:

  • Морски инциденти.
  • Спешни състояния на море.
  • Телемедицина.
  • Управление на кризи на море.
  • Планиране и управление при бедствени ситуации
  • Радиационни аварии и защита на населението от радиация.
  • Защита на населението от задушливи отровни вещества и бойни отровни вещества.

Публикации

Член на