Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием


ДОБРЕ ДОШЛИ 
В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ 
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ 
НА МУ - ВАРНА!

За да се регистрирате успешно, следвайте инструкциите!          Какви са стъпките при подаване на документите? 


Съвет: За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer.

  За да подадете документи за кандидатстване е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите чрез онлайн превод на ePAY.bg – директно през системата за подаване на документи или чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна. 

 Плащане на такси чрез онлайн превод – след като попълните всички данни и прикачите необходимите документи, натиснете бутона „Запис”; ще видите бутон „Плащане на такси“ – продължете напред, като следвате инструкциите. Вашата регистрация ще бъде потвърдена след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (сумите се получават в рамките на няколко минути).Плащане на такси чрез банков превод по банковата сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане:
Такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи.   

Задължително условие е таксите да бъдат преведени предварително (преди регистрацията) и от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.


Ако сте избрали този начин на плащане, сканирайте/снимайте платежния документ и го пригответе за прикачване в системата. 


Ако не сте сигурни и искате да проверите размера на таксите, които дължите, можете да маркирате желаните от Вас специалности и техните такси ще бъдат изчислени автоматично. За повече информация относно размера на таксите и категориите кандидат-студенти, които са освободени от такси вижте тук.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте всички страници на дипломата си за висше образование (кандидат-студентите, завършили висшето си образование през учебната 2017/2018 г., могат да представят уверение или академична справка от съответния ВУЗ) и я пригответе за прикачване в системата заедно с другите документи.

Не се изисква прикачването на сканирана/снимана лична карта. Ваше задължение е да проверите нейната валидност. 

Не се изисква попълването на комплект с документи за кандидатстване. Достатъчно е попълването на бланката за регистрация в системата за онлайн прием. 

В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт              за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др. Вижте информация за документите тук.

РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете Вашето ЕГН и да попълните "CAPTCHA код за сигурност" /кода от картинката/.


Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА.


Важно: Данните за всички кандидат-студенти са синхронизирани с регистъра на издадените дипломи на Министерство на образованието и науката.

Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер и e-mail адрес.

Попълнете оценките от дипломата Ви за висше образование, които са балообразуващи за специалността, за            която искате да кандидатствате.

Групи специалности:

           

„Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Оптометрист" (ОКС „магистър") – оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).

            Вижте повече за специалностите в МУ-Варна – тук.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.

Нанесете желанията си само в колоните на тези групи и специалности, за които кандидатствате.Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате съдържанието на всяко едно поле. Това може да направите чрез бутона "Изчисти".

Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След одобряване на Вашата регистрация не можете да правите промени върху тях.

В раздел "Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай. 


В раздел "Сканирани документи" попълнете коректно Серия и № на дипломата Ви за висше образование и прикачeте всички необходими за Вашето кандидатстване документи (вижте по-горе или тук).

В раздел „Декларации" отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона "Запис"


След записа на данните (които сте попълнили), ще видите надпис, уведомяващ Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход" за да излезете от системата. 


ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

      Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи. Моля, изчаквайте търпеливо обработването на Вашите документи.

Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн кандидатстване, а не по и-мейл. Ако надписът е Документите Ви са одобрени" ще видите и новият бутон "Печат на картона".
Всички кандидат-студенти за магистърските програми, които подават документите си онлайн, задължително разпечатват състезателния си картон (от полето “Печат на картона“). Те трябва да го подпишат, сканират и да го изпратят на e-mail: ksk@mu-varna.bg. В противен случай не участват в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.


В случай, че на екрана Ви има надпис „Документите Ви са отхвърлени“, ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момента нататък Вие ще имате право да коригирате подадените от Вас данни, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Натиснете отново бутонът „Запис“ и излезте от системата. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени.
..... и не забравяйте – крайните срокове за подаване на документи.

При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери класирането за желаните от него специалности (от полето "Резултати от изпити"). Сроковете и документите за записване на новоприетите студенти ще намерите в секция „Прием" в сайта на МУ-Варна.


Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефон 052 677 060 /телефонът е активен само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 8.30 до 17 часа/.


МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!