Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

 Предварителните изпити в МУ-Варна са отложени за неопределено време, въпреки това документи за участие на допълнителни дати ще се приемат онлайн от 16.03.2020 г.! Срокът за подаване на документи е удължен до 31.05.2020 г. вкл.


 

ДОБРЕ ДОШЛИ В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
НА МУ-ВАРНА!

За да се регистрирате успешно, следвайте инструкциите!

Какви са стъпките при подаване на документите? 

 За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer.

 Предвид регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни инфекции, за първи път документи за участие в предварителните изпити ще се приемат само онлайн. За да подадете успешно документи за участие в предварителните изпити по биология и химия е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите чрез:

- онлайн превод с ePAY.bg извършва се директно в системата за онлайн прием;

- системата на Easy Pay – извършва се директно в системата за онлайн прием;

- банков превод по сметката на МУ-Варна.

 Плащане на такси чрез онлайн преводслед като попълните всички задължителни полета в системата за регистрация и прикачите необходимите документи (заявление и декларация за предоставяне и обработване на лични данни, които можете да изтеглите от тук), натиснете „Запис"; ще видите бутон „Плащане на такси" – продължете напред, като следвате инструкциите. Вашата регистрация ще бъде потвърдена след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (обикновено в рамките на няколко минути).


Плащане на такси чрез банков превод по банковата сметка на МУ-Варна:

         Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,

         BIC: STSABGSF

         IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия).

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

Ако сте избрали този начин на плащане, сканирайте/снимайте платежния документ и го пригответе за прикачване в системата.

Такси за явяване на предварителните изпити по биология и химия:

70 лв. за един изпит ИЛИ общо 120 лв. за двата изпита

(Пример: ако кандидат-студентът има желание да се яви само на изпит по химия заплаща сумата от 70 лв, а на двата изпита (биология и химия) – 120 лв).

От такса за участие в кандидатстудентски изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване се подават сканирани/снимани оригинали на документите.

Внесени такси за участие в изпит не се възстановяват.        

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, разпечатайте заявление за участие в изпитите и декларация за предоставяне и обработване на лични данни от тук. Попълнете ги собственоръчно и ги подпишете. Сканирайте/снимайте заявлението и декларацията и ги пригответе за прикачване в системата. В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др. Вижте информация за документите тук. Не се изисква прикачването на лична карта. Ваше задължение е да проверите нейната валидност.

РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете Вашето ЕГН и да попълните „CAPTCHA код за сигурност" (кода от картинката).

       

Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА.

Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер (на Ваш роднина или близък) и e-mail адрес.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.

Раздел „Ще се явя на изпита по:" отбелязвате на кой/кои изпит/изпити желаете да се явите. Предварителните изпити по биология и химия важат само за кандидат-студентите за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар".

В раздел „Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай.


В раздел "Сканирани документи" прикачeте всички необходими документи, изброени по-горе.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона "Запис".

След записа на данните (които сте попълнили), ще видите надпис, уведомяващ Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход", за да излезете от системата.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

      Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи. Моля, изчаквайте търпеливо обработването на Вашите документи.

Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн кандидатстване, а не по и-мейл. Ако надписът е Документите Ви са одобрени" ще видите и нов бутон "Печат на картона". Свалете на компютъра си или директно разпечатайте документът за явяване на изпитите, който трябва да носите в дните на изпитите, заедно с валиден документ за самоличност. С това приключва Вашата успешна онлайн регистрация.

 

В случай, че на екрана Ви има надпис Документите Ви са отхвърлени", ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момент нататък Вие ще имате право да коригирате подадените от Вас данни, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Натиснете отново бутона „Запис" и излезте от системата. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени.

.... и не забравяйте –системата ще бъде отворена за регистрация в периода от 16.03.2020 г. до полунощ на 31.05.2020 г. вкл.

Информация за разпределението по зали и сгради ще намерите в деня преди изпита на адрес: http://www.mu-varna.bg/BG 

След публикуване на оценките от изпитите, всеки кандидат-студент при влизане в системата ще може да провери индивидуално своя резултат.

При подаването на документи за предварителните изпити не се изисква служебна бележка с оценките от средното училище, в което учи кандидат-студентът.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефон 052/ 677 060 (телефонът е активен само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 08:30 до 17:00 часа).


МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!

Предварителните изпити в МУ-Варна са отложени за неопределено време, въпреки това документи за участие на допълнителни дати ще се приемат онлайн от 16.03.2020 г.! Срокът за подаване на документи е удължен до 31.05.2020 г. вкл.