Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Информационен каталог

Излезе от печат новото информационно издание Информационен каталог за международното сътрудничество на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“  - Варна за периода 2012 – 2016 г., изцяло подготвен от екипа на Отдел „Международно сътрудничество“. Пълният текст на каталога можете да намерите  тук.