Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Кръжок по неонатологични грижи

При изключителен интерес се проведе първи модул от кръжока по неонатологични грижи. Под ръководството на д-р Диана Йорданова, Началник отделение „Неонатология“ към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна, студентите от 3 курс по специалност „Акушерка“ към Факултет по обществено здравеопазване имат възможността да обогатят своите знания и практическите умения в областта на интензивните и неонатологични грижи. Учебната програмата на кръжока, допълва и разширява специфичните познания и дейности при оказване на грижи за деца с екстремно ниско тегло, работа със специфична апаратура в интензивно неонатологично отделение, провеждане на сърфактант терапия, мониториране и оценка на състоянието на новородени деца.

Страница 1 от 2