Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Бъдещи помощник-фармацевти посетиха Екопарк Варна

Студенти от специалност „Помощник – фармацевт“, проведоха изнесено практическо упражнение по дисциплината „ Фармакогнозия“. По този задължителен предмет те получават познания за лечебните растения у нас и в чужбина. Запознават се с морфологията, химичния състав и медицинското предназначение на дрогите. По време на практическото упражнение, което се проведе на територията на Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна, студентите упражниха знанията си като извършиха макроскопски анализ на лечебни растения. Поради все по-широката им употреба в терапията на много заболявания, интересът към дисциплината нараства.​

Страница 1 от 2