Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Пепа Чиликова

На 12.09.2019 г. в Зала "А" на МК-Варна се състоя публична защита на Пепа Чиликова за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е „Сестрински дейности при пациенти с мозъчен инсулт – оценка на функционалното състояние и подготовка за живот след дехоспитализация“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2