Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Първа Кариерна борса в сферата на здравеопазването

Медицински университет - Варна организира Кариерна борса в сферата на здравеопазването. Тя беше реализирана в рамките на проекта ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването". Студентите се срещнаха с най-добрите работодатели във Варна, които им представиха своите временни или постоянни свободни работни места и възможностите за студентски стажове.

Страница 1 от 3