Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Завърши първият випуск на специалност „Логопедия“

На 02.07.2021 г. 23 студенти от специалност „Логопедия“ се явиха на последния си Държавен изпит. Първите логопеди на медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ започнаха обучението си през 2017 г. и след четири годишен курс приключиха успешно обучението си в ОКС „бакалавър“ и ще получат професионалната квалификация „Логопед“.

Страница 1 от 2