Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Асистенти на лекари по дентална медицина получиха свидетелства

Успешно приключи обучението на курсистите по професия ,,Асистент на лекар по дентална медицина“ към Центъра за професионално обучение на Медицински университет - Варна. Курсът се организира за втори път и се проведе в модерните учебни бази на Факултета по дентална медицина на МУ-Варна и Филиала на университета в град Велико Търново. Курсистите получиха Свидетелства за професионална квалификация валидни в България и страните от ЕС. Пожелаваме успех и професионална реализация на всички новодипломирани Дентални асистенти. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2