Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Уроци по Обща медицина с д-р Русева

Студенти от 4-ти курс, специалност "Медицина", разискват с гл. ас. д-р Женя Русава от Катедрата по обща медицина различни казуси по време на упражнение на територията на УМБАЛ "Св. Марина", съборазено с всички притовоепидемични мерки. Целта е бъдещите лекари на база на анамнеза, снета от пациента и конкретна клинична картина, да поставят конкретна диагноза и назначат адекватно лечение. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2