Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Близо 600 кандидати се явяват днес на кандидатстудентски изпит по биология в МУ-Варна

Близо 600 кандидати се явяват днес, 15 юли 2022 г. на изпит – тест по биология за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“ към Факултета „Обществено здравеопазване“ на МУ-Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново. Желаещите да изучават специалностите „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и „Инспектор по обществено здраве“ към Медицински колеж – Варна също ще имат два часа на разположение, за да решат въпросите от теста.

Страница 1 от 5