Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна бе домакин на националния Семинар –обучение по донорство и трансплантации

Вижте видеото тук: https://youtu.be/lfrUsAIb5rk

В периода 21 - 23 февруари МУ-Варна бе домакин на националния Семинар – обучение по органно и тъканно донорство и трансплантация, организиран от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (ИАМН), под егидата на УМБАЛ „Св. Марина" и Медицински университет-Варна.

В рамките на първия ден се проведе среща – дискусия на координаторите по донорство и трансплантация от цялата страна със студенти от МУ-Варна. Те отправяха въпроси, които ги вълнуват и дискутираха интересни теми и казуси. Бъдещите специалисти имаха възможността да обменят своя теоритичен опит и знания с практическия опит на водещите в областта, както и да се запознаят с предизвикателствата и последните постижения по темата. 

Събитието бе открито от проф. д-р Христина Групчева, Ръководител на Катедра по очни болести и зрителни науки – МУ Варна и Управител на СБОБАЛ-Варна.Тя поднесе приветствен адрес от името на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов: "Поздравявам всички вас за непрекъснатият стремеж и ентусиазъм, с които продължавате да надграждате и развивате своите знания и умения в областта на донорството и трансплантацията. Благодаря Ви за професионализма, всеотдайността и неуморния труд, които полагате за здравето и живота на пациентите". 


Проф. Групчева сподели, че условията за донорство в България са сравнително благоприятни и благодари лично на всички присъстващи, че са посветили своя живот точно на това.

Поздравителен адрес от името на проф. д-р Валентин Игнатов, Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина" Варна поднесе проф. д-р Силва Андонова, Директор лечебно диагностична дейност и Началник на Втора неврологична клиника  към УМБАЛ „Св. Марина" Варна: "Убеден съм, че обучителните семинари като този, при който чрез сътрудничество, откритост и споделяне на добрия опит, могат да доведат до сериозни резултати и увеличаване на реализираните донорски ситуации и спасени пациенти".

На срещата присъстваше и г-н Росен Иванов, Изпълнителен директор на ИАМН. Той се обърна към всички гости и лектори  с думите: "Благодаря Ви, че сте тук и за интереса, който имате към тази тема. Благодаря на колегите, които работят в тази област и отдават своите знания и енергия на тази високоблагородна професия".

В България донорството все още не е толкова популярно и не е стигнало до обществото. Специалистите в областта изразиха надежда, че занапред хората ще бъдат по-добре информирани относно същността и значението на органното донорство, за да може да осъзнаят, че то е благороден и хуманен акт и да разберат необходимостта и значението му за спасяването на други човешки животи. По този начин ще се повиши и доверието в медицинското съсловие.

Проф. д-р Вилиян Платиканов, Началник Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ  "Св. Марина" Варна, представи на аудиторията презентация за донорството и трансплантациите и разказа интересни случаи от личната си практика. Той предаде своето послание на присъстващите с цитат на Winston Churchil: "Няма значение колко добра и печеливша стратегия сме избрали и въвели. Важни са резултатите".

Събитието продължи на следващия ден със семинар-обучение на координаторите по медицински, правни, психологични, психо-социални и етични аспекти на донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки.