Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Конкурсна сесия на Фонд „Наука“ ще бъде открита през месец септември в МУ-Варна

До края на месец септември 2019 г. предстои да бъде открита конкурсна сесия на Фонд „Наука“ в МУ-Варна.

Конкурсът ще се открие със заповед на Ректора и ще бъде обявен на интернет страницата на университета.

Желаещите да вземат участие могат да се обърнат за информация и въпроси към отдел „Академична организация за клинични проучвания“, МУ, сграда Ректорат, ет.3, ст.321, тел. 052 677099, e-mail: acro.mu.varna@gmail.com.

_________________________________________________________________________________________________