Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излязоха резултатите от изпита по химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ (обучение срещу заплащане)


Излязоха и резултатите от изпита по химия за специалностите Медицина и Фармация за обучение срещу заплащане. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук.
 
Всеки кандидат, който желае, може да идентифицира писмената си работа на 26 и 27 август 2015 г. в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" № 55), от 09.00 до 11.00 часа и от 13.00 часа до 15.00 часа. Идентифицирането ще става само ЛИЧНО срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея.