Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Бинна Николаева Ненчева

​​

 

​ЗАЕМАНЕ НА ​АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: ​09.10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Офталмология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено „Очни болести и зрителни науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидати: Д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-283/10.09.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. – Ръководител Катедра „Очни болести и зрителни науки", Зам.-ректор „Иновации и транслационна медецина" към МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Валентина Георгиева Златева, д.м.н. – офталмолог на свободна практика, гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Геновева Иванова Алексиева, д.м. – Началник Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Руска Вълчева Христова, д.м.н.  – Клиника по очни болести при „Царица Йоанна – ИСУЛ" - СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, д.м. – Началник на детско очно отделение към УМБАЛ „Александровска", гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазване", Зам.-ректор УД на МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Александра Живкова Цукева-Сантева, д.м. – Катедра „Нервни болести и невронауки" към МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Евгения Димитрова Контрова, д.м. - офталмолог на свободна практика, гр. Варна 
Външен членДоц. д-р Десислава Велева Статева, д.м. – Катедра „Очни болести, УНГ болести, ЛЧХ с ХС" към МУ-Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научно​то жури ще се проведе на 09.11.2015 г. (понеделник) oт 10.30 ч. в зала „Докторантско училище" на МУ – Варна. ​ ​​