Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: Ортодонтия"
Факултет  Дентална медицина
Първично структурно звено „Протетична дентална медицина и ортодонтия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 77/ 06.10.2015 г.
Кандидати: Д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-348/ 07.12.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Вера Борисова Крумова, д.м.н. – Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия" при МУ-ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Лаура Стефанова Андреева, д.м. – Ръководител Катедра „Ортодонтия" при МУ-СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. - Катедра „Протетична дентална медицина" при МУ-СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, д.м. - Декан на Факултет по дентална медицина при МУ-ПловдивСтановище
Външен член  Доц. д-р Светлана Веселинова Йорданова, д.м. - Ръководител Катедра „Ортодонтия" при МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м. – Ръководител Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м. - Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Владимир Ивайлов Петрунов, д.м. – Катедра „Ортодонтия" при МУ-София  
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.03.2016 г. (четвъртък) от 12.00 ч. в Заседателна зала (II-ри етаж) на МУ – Варна. ​ ​