Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м.

                                                                              ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.02.2015 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Факултет„Обществено здравеопазване"
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 94/14.11.2014 г.
Кандидати:Доц. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-252/22.12.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. Искра Славчева Мирчева, д.м. - Ръководител Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", ФОЗ при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПолк. проф. Асен Петков Петков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Военна медицина", ВМА, СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. - Ръководител Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт", МФ при Тракийски университет – Стара ЗагораРецензия
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99"Рецензия
Външен член Доц. Нонка Георгиева Матева, д.м. - Зам.-декан на Факултет „Обществено здраве",  МУ–ПловдивСтановище
Вътрешен членПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - Зам.-ректор МАК, Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Зам.-декан на Факултет „Обществено здравеопазване" 
Външен членПроф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м. - Факултет „Обществено здравеопазване" при МУ – София 
Резюмета на научните трудове​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.03.2015 г. от 15:00 ч., в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​

​