Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Мария Негринова Негрева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 13.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Вътрешни болести", УС по кардиология и ревматология

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 42/ 03.06.2016 г.
Кандидат: д-р Мария Негринова Негрева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-266/ 19.07.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Федя Петров Николов, д.м.н. – Началник на кардиологична клиника, Ръководител Първа катедра по вътрешни болести, МУ – ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н.  – Ръководител Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология", МУ-ПлевенСтановище
Външен член

Проф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – Клиника по вътрешни болести, ПОКБ „Св. Анна" –

гр. Варна

Становище
Външен член Доц. д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. – Началник Клиника „Вътрешни болести" към МБАЛ „Св. Анна" – гр. ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. - Клиника по кардиология, МБАЛ „НКБ" ЕАД - СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м. – Ръководител Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н. – Ръководител УС по патофизиология, Катедра „Физиология и патофизиология", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м. –  УМБАЛ „Св. Анна" – гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
                                                      Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.10.2016 г.
                                                           (четвъртък) от 14.30 ч. в Заседателна зала на МУ – Варна.
​ ​