Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Надя Минкова Магунска

​​

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
​   Дата на публикуване: 28.11.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Акушерство и гинекология"
Факултет  Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:д-р Надя Минкова Магунска
Тема на дисертационния труд: „Ефективност на методите за лечение на инфертилитет при жени с овариална ендометриоза"
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Иванов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-351/18.10.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – Катедра „Акушерство и гинекология" при МУ - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н.– Председател на Българско дружество по акушерство и гинекология, Началник Клиника „Бременност с повишен риск" към Университетска болница „Майчин дом", гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Таня Николова Тимева-Големанова, д.м. – Медицински директор на САГБАЛ „Доц. Щерев" – гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Елиан Петров Рачев, д.м. – ДКЦ „Асцендент" - гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м. – Катедра „Акушерство и гинекология" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м. – Катедра „Акушерство и гинекология" при МУ - Варна 
Външен членПроф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м. – САГБАЛ „Доц. Щерев" – гр. София 
Автореферат ​​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.12.2016 г. (вторник) от 12.00 ч. в III-та аудитория на МУ – Варна. ​ ​