Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н.


                                                                      ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР"
   Дата на публикуване: 17.02.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Неврохирургия"
ФакултетMедицина
Основно звеноКатедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС „Неврохирургия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 94/14.11.2014 г.
Кандидати:Доц. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-237/08.12.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител катедра „Хирургически болести", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Петър Стефанов Вълканов, д.м. – УМБАЛ-Стара Загора, Началник  неврохирургична клиника, Ръководител катедра „Хирургия, Неврохирургия и Урология"Рецензия
Външен членПроф. д-р  Борислав Димитров Китов, д.м. – Ръководител катедра „Неврохирургия",  Зам.-ректор на МУ – ПловдивРецензия
Външен членДоц. д-р Тихомир Николов Ефтимов, д.м. - ВМА-София, Началник клиника по неврохирургия, Ръководител катедра „Неврология и неврохирургия"Рецензия
Външен член Проф. д-р Марин Белев Маринов, д.м.н. – Началник клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Св. Иван Рилски" – София, Декан на Медицински факултет, МУ-СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Васил Христов Каракостов д.м. - Началник отделение „Спинална хирургия" УМБАЛ „Св. Ив. Рилски"- СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. - Ръководител катедра „Обща и оперативна хирургия", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Явор Петков Енчев, д.м. – УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, Началник клиника по неврохирургия 
Външен членДоц. д-р Христо Богданов Желязков, д.м. - УМБАЛ „Св. Георги"- Пловдив, Началник клиника по неврохирургия 
Резюмета на научните трудове ​​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.03.2015 г. от 12.00 часа

в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ – Варна

​ ​​