Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт е наследник на Катедрата по чужди езици, основана през 1962 г. От своето създаване Департаментът допринася за съвременната европейска визия на университета. Той осигурява езиковото обучение по медицински латински, български, английски, немски и френски на студентите от четирите факултета и колежа. Департаментът води и подготвителен едногодишен курс по български и английски език на чуждестранните студенти. Всяка учебна година в тези едногодишни курсове се подготвят над 60 чужденци за следване в различни медицински специалности. Обучението по чужди езици и комуникация в МУ - Варна е прагматично ориентирано изцяло към спецификата на чуждия език с оглед на професионалните нужди на конкретна специалност.

 ​

Директор на Департамент по Чуждоезиково обучение и спорт


доц. д-р Иван Стоянов Мерджанов, дп

Е-поща: merdjanov@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 012

Вр. изп. ръководител Катедра по славянски езици и комуникации


доц. Виолета Горанова Тачева, д.ф.

Тел.: + 359 52 677 012​
E-mail: tacheva@mu-varna.bg


 


 


Ръководител УНС по западни и класически езици


ст. преп. Валентина Ангелова Райнова

Е-поща: valrayn@yahoo.com

Телефон: 052/ 677 012

Ръководител УНС по физическо възпитание и спорт


Жулиета Георгиева Виденова

Е-поща: juli_vid@abv.bg

Телефон: 052/ 677 081


​​