Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Финансов контрольор


Румяна Стоянова Караянчева
Тел.: + 359 52 677 036​
E-mail: karaiancheva@mu-varna.bg
​​