Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Отдел обществени поръчки, маркетинг и снабдяване

​Ръководител отдел
Елена Панева
Тел.: +359 52 677 035
Е-поща: epaneva@mu-varna.bg

Организатори маркетинг и снабдяване
Светлин Димчев Караянчев
Тел.: +359 52 677 092
Е-поща: sdk@mu-varna.bg

Петранка Станкова Андреева
Тел.: +359 52 677 093
E-mail : marketing@mu-varna.bg

Миглена Симова
тел.: + 359 52 677 091
E-поща: miglena.simova@mu-varna.bg


Началник склад
Валентина Димитрова Тодорова
Тел.: +359 52 677 061
E-mail : Vtodorova@mu-varna.bg

Рени Любомирова Карагьозова
Тел.: +359 52 677 044
E-mail : Reni@mu-varna.bg

Снабдител
Даниела Димитрова Богомилова
Тел.: +359 52 677 045
E-mail : Dbogomilowa@mu-varna.bg

Шофьор
Мишо Радев Михов
Тел.: +359 52 677 045​
E-mail : Mmihov@mu-varna.bg