Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Отдел информационно осигуряване и технологии

​ Отделът по информационно осигуряване и  технологии е създаден  с цел цялостно информационно и комуникационно осигуряване на нуждите на Медицински университет и неговите структури и включва екип от специалисти със следните основни функции:

 • Софтуерно и хардуерно осигуряване на достъпа до интернет;
 • Администриране на  локалната и интернет свързаност;
 • Актуализиране и поддръжка на компютърната мрежа;
 • Инсталация  и пълно поддържане на сървъри, обслужващи стандартни и специализирани софтуерни продукти (деловодни, счетоводни, антивирусни, кандидат-студентски, достъп до интернет; служебна електронна поща, файлов , уеб-сървър за e проверка на резултатите от т-студентската кампания и др.)
 • Внедряване и администриране на мрежови операционни системи;
 • Определяне на нивата за права на достъп до специализираните ресурси;
 •  Изготвяне на проекти за изработване на специализиран административен софтуер;
 •  Ежедневно следене на трафика  по мрежата и изграждане на надеждни средства за защита от неправомерен достъп;
 • Изграждане и поддръжка на безжична мрежа, предоставяща безплатен интернет за студенти и служители;
 • Техническа поддръжка и ремонт на активно оборудване, компютърна и офис техника;
 • Инсталиране на стандартен и специализиран софтуер на персоналните работни компютри;
 • Изграждане и поддръжка на системи за дистанционно обучение;
 • Обучение на лицата ползващи информационни ресурси;
 • Изготвяне на мултимедийни проекти;
 • Обезпечаване с квалифицирана компютърна помощ на процесите по подготовка и изпращане на информация за МОМН и НСИ;
 • Проучване и офериране във връзка със закупуване на нова компютърна и офис техника;
 • ​Поддържане, актуализиране на сайта на Университета - www.mu-varna.bg​
 • Изготвяне на задания, разработка на нови административни сайтове ​и функционалности, нови страници, банери и секции.
 • Администриране и актуализиране на страниците на Университета в Социалните мрежи - facebook​​ , Twitter​, LinkedIn.​
 • SEO оптимизация
 • Дизайн на Oнлайн решения и BTL  материали.​


През 2004 г., с решение на АС на МУ, е разкрит Академичен център за информационни технологии и мениджмънт, към който са прехвърлени задълженията за поддръжка на локалната компютърна мрежа, поддръжката на компютърната техника и актуализирането на WEB – страницата.


През 2010 г. е завършено дигитализирането на снимковия фонд на университета, сканирани са над 72 000 пози. Започва се дигитализация на видеофонда.

В началото на 2011 г. е направена модернизация на печатната база на университета. Научните издания на МУ - Варна вече се печатат в реиновираната печатница.

Ръководител ОИОТ

Цветан Олег Иванов 

Тел.: + 359 52 677 021

E-l: tsvetan.ivanov@mu-varna.bg


Софтуерни продукти:

Даниел Христов Манушев

Тел.: + 359 52 677 024

dmanushev@mu-varna.bg


Росица Василева Грозданова

Тел.: + 359 52 677 039

E-l: rosi@mu-varna.bg


Екатерина Желязкова

Тел.: + 359 52 677 039

E-mail: Ekaterina@mu-varna.bg


Интернет приложения и комуникации

Диляна Минкова Коева

Тел.: + 359 52 677 039

E-mail: dkoeva@mu-varna.bg


Интернет приложения и комуникации

Росалина Цветалинова Велчева

+ 359 52 677 039

E-mail: rosalina.velcheva@mu-varna.bg


Силвия Иванова Кръстева

Тел.: + 359 52 677 022

E-mail: silvia@mu-varna.bg

Петър Славов Петров

Тел.: + 359 52 677 022

E-mail: petar.petrov@mu-varna.bgКомпютърна поддръжка:

Петър Любомиров Пъловски

Тел.: + 359 52 677 024

E-mail: petarlp@mu-varna.bg


Владимир Сашев Стоянов

Тел.: + 359 52 677 024

E-mail:  vlado@mu-varna.bg


Йордан Атанасов Атанасов

Тел.: + 359 52 677 097

E-mail: dancho.atanasov@mu-varna.bg


Сергей Любомиров Пашев

Тел.: + 359 52 677 039

E-mail: sergei.pashev@mu-varna.bg


Дизайн

Христина Василева Христова

Тел.: + 359 52 677 097​

E-mail: hristina.hristova@mu-varna.bg


Фотограф

Петко Момчилов

Тел.: + 359 52 677 116

E-mail: p.momchilov@mu-varna.bg​​