Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Финансово-счетоводен отдел

​​
Финансово – счетоводният отдел осъществява:

  • Планиране, управление и контрол на финансовите ресурси.
  • Периодично представяне на информацията във финансови отчети.
  • Финансов анализ на дейността.
  • Спазване на данъчното и осигурително законодателство.
  • Систематично регистриране на стопанските операции.


Ръководител ФСО
Калина Славова Стоянова
Ет. 4, ст. 421

Заместник главен счетоводител
Мариана Ангелова Станкулова
Ет. 4, ст. 420

Счетоводител
Емилия Иванова Попова
Ет. 4, ст. 420

Счетоводител
Райна Георгиева Димитрова
Ет. 4, ст. 419

Счетоводител 
Галя Стоянова Ставрева 
Ет. 4, ст. 419

Счетоводител 
Красимира Русева Атанасова
E-mail: fso@mu-varna.bg
Ет. 4, ст. 418

Счетоводител
Веселина Иванова Йорданова
Ет. 4, ст. 418

Счетоводител
Виктория Николаева Калудова
Ет. 4, ст. 418

Счетоводител
Диана Момчилова Макарова
Ет. 4, ст. 429

Касиер
Татяна Георгиева Михова
E-mail:​ fso@mu-varna.bg
Ет. 4, ст. 429

Касиер
Женя Иванова Лефтерова
Ет. 4, ст. 429

Системен администратор
Дияна Георгиева Тодорова