Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Отдел СДО

Ръководител Отдел Следдипломно обучение
​Мария Иванова-Кирова
Тел.: + 359 52 677 005
E-mail: maria.ivanova@mu-varna.bg

Организатор СДО
Диана Григорова
​​