Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Летни стажове

Специалност "Рехабилитатор"

За всички студенти с успешно положени изпити след Редовна изпитна сесия за летен семестър, уч. 2016/2017 г. - от 11.07.2017 г. до 09.08.2017 г.

За студентите след Поправителна сесия за летен семестър, уч. 2016/2017 г. - от 24.07.2017 г. до 22.08.2017 г.

Специалност "Медицински козметик"

 За всички студенти с успешно положени изпити след Редовна изпитна сесия за летен семестър, уч. 2016/2017 г. - от 11.07.2017 г. до 24.07.2017 г.

За студентите след Поправителна сесия за летен семестър, уч. 2016/2017 г. - от 24.07.2017 г. до 04.08.2017 г.

Специалност "Медицински оптик"

За всички студенти с успешно положени изпити след Редовна изпитна сесия за летен семестър, уч. 2016/2017 г. - от 11.07.2017 г. до 24.07.2017 г.

За студентите след Поправителна сесия за летен семестър, уч. 2016/2017 г. - от 24.07.2017 г. до 04.08.2017 г.

 

За повече информация студентите от посочените специалности да се обръщат към курсовите ръководители.