Sign In

За нас

ас. д-р Борислав Божидаров Рангочев


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: rangochev@yahoo.com
Телефон:

 

Биография

31.03.1979г. – роден  в гр.София.  
2003г. – завършил Дентална медицина в МУ-Пловдив.
2010г. – асистент в катедра  Консервативно зъболечение и орална патология  към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2012 г. – зачислен на редовна специализация по Oперативно зъболечение и ендодонтия.

Публикации

Член на

БЗС, БОПОИ, БЕО, БАЕС