Sign In

За нас

доц. инж. Цанка Димитрова Дикова доктор


Катедра: Катедра по медико-биологични науки
УС:
Е-поща: tsanka_dikova@abv.bg
Телефон:

 

Биография

Родена на 02.09.1961г. в гр. Велико Търново. Завършила ВМЕИ-Варна, понастоящем ТУ- Варна, през 1984г. Работи последователно във ВРЗ "Терем – Ивайло", В.Търново, като конструктор-технолог, СД"Метал-експерт Пеев и Сие" в същия град като главен конструктор и Високо-Технологичен Парк към Технически Университет Варна, като инженер-изследовател. От 2007г. е доцент по „Материалознание и технология на материалите" във факултета по Дентална медицина на МУ-Варна.

През 2004г. защитава дисертационен труд на тема: „Изследване поведението на стомани 5ХНМ, 3Х2В8Ф и 4Х5МФС при лазерно и термоциклично въздействие".

През 2005г. спечелва стипендия «Мацумае» и провежда 6-месечна специализация в Университет Токай, Япония, в областта на лазерните обработки.

През 2010г. спечелва стипендия «Фулбрайт» и провежда 5-месечна специализация в Университет Райс, САЩ, в областта на нанотехнологиите и материалите за импланти.

През 2012г. е удостоена със златна значка „Проф. Асен Златаров" на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България за творчески принос и високи резултати в науката и техниката.

През 2013 е избрана за Национален консултант по Материалознание и термична обработка на металите към НТС по Машиностроене.

Публикации

Има над 70 броя публикации на български, руски, немски, английски и японски езици в списания и сборници на конференции в България, Сърбия и Черна гора, Русия, Германия, Турция, Япония, Бахрейн, Украйна, Малайзия, Индия, Франция, Тайван. Участвала е в над 50 национални и международни конгреси и конференции, като на 10 от тях е била член или председател на научни или организационни комитети. Поканен лектор е на 7 международни форума в България и Индия.

Разработила е 6 курса лекции в областта на материалознанието, новите материали и технологии, наноматериалите и нанотехнологиите, предназначени за стоматолози, зъботехници и инженери.

Основните научни разработки са в областта на повърхностни обработки на материалите посредством лазер, дентални материали и материали за импланти, наноматериали, нанопокрития и нанотехнологиии.

Член на

  • Управителния съвет на НТС по Машиностроене;
  • Съюз на учените в България, клон Варна;
  • Национален координационен съвет по нанотехнологии при БАН;
  • Българска академия по естетична стоматология;