Sign In

За нас

доц. д-р Емилия Любомирова Илиева дм


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и детска дентална медицина
УС:
Е-поща: emiliailieva@mail.bg
Телефон:

 

Биография

Родена на 07.07.1957 г. в гр.Пловдив. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – Пловдив през 1980 г. От 1984 г. е асистент в Катедра Детска Дентална медицина, Стоматологичен факултет, Пловдив. Придобити специалности: Детска дентална медицина 1987 г.; Обща стоматолгия 2004 г. През 1997 г. защитава дисертационен труд на тема: “Проблемните пациенти в детската Дентална медицина – оценка и управление”.

Публикации

Има над 90 публикации и 120 участия в научни конгреси. Основно научни разработки са в областта на Поведенчески проблеми в детската дентална медицина; Орално здраве при деца със специфични здравни потребности; Редки болести и орално здраве при деца.

Член на

БЗС, СБС, FDI