Sign In

За нас

ас. д-р Геновева Илиева Балчева


Катедра: Катедра по консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: dr.balcheva@gmail.com
Телефон: 359 888 511132

 

Биография

24.10.1980г. – родена в гр. Добрич.

2007г. – завършила Дентална медицина във ФДМ, МУ-София.

2011г. – асистент в катедра Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2012 г. – зачислена на редовна специализация по Oперативно зъболечение и ендодонтия.

Публикации

​Има 1 публикация и 3 участия  в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на лазерната дентална медицина, оперативно зъболечение.

Член на

БЗС, БНДДМ