Sign In

За нас

ас. д-р Георги Христов Киримов


Катедра: Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика
УС:
Е-поща: kirimov2000@yahoo.com
Телефон:

 

Биография

Роден на 22.09.1981 г. в гр. Хасково, обл. Хасково. Завършил Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет гр.Пловдив през 2006 г. От 2009 г. е асистент в Катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и СОД към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

Член на

БЗС