Sign In

За нас

ас. д-р Гергана Трифонова Трифонова


Катедра: Катедра по детска дентална медицина
УС:
Е-поща: gtrifonova@abv.bg
Телефон:

 

Биография

​Родена на 19.01.1982 г. в гр. Варна, обл. Варна. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - Пловдив през 2006 г. От 2010 г. е асистент в Катедра Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина, Медицински университет – Варна.

Публикации

Член на

​БЗС, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина