Sign In

За нас

адм.гл. ас. д-р Христина Иванова Арнаутска – Георгиева дм


Катедра: Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия
УС:
Е-поща: tineia@yahoo.com
Телефон: 0888599678

 

Биография

Дата и място на раждане: 21.09.1974 , град Варна

Образование:

  • III ПМГ „акд.Методи Попов" Варна , 1989- 1993г.
  • Дентален факултет,  МУ София,   1993 - 1999г.

Академични позиции:
адм. асистент Ортодонтия в катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия"  – от 2008г до днес .

Специализация: Специалност Ортодонтия – 2006г., Магистър „Здравен мениджмънт" – 2011г.,                             Дисертационен труд „ Диагностика и прогнозиране на ретинирането на кучешките зъби" – 2013г.

 Преподавателска дейност :

Лекционен курс по Ортодонтия на студенти от IV и  V курс българоезично и англоезично обучение и практически упражнения по Ортодонтия в българоезично обучение и във Факултета по Дентална медицина, Варна

Научно-изследователска работа и проекти:

Диагностика, прогнозиране и лечение на ретинирани кучешки зъби

Научни интереси:

Ретинирани кучешки зъби
Профилактика в Ортодонтията и ранно лечение
Лингвална ортодонтия

Публикации

​9 публикации и две участия в международни конгреси

Член на

​БЗС,  Българско Ортодонтско Общество, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина,  Български Учебно - Изследователски Клуб по Лингвална Ортодонтия,Europian Orthodontic Society , World Federation of Orthodontics