Sign In

За нас

ас. д-р Ирена Христова Георгиева


Катедра: Катедра по Пародонтология и дентална имплантология
УС:
Е-поща: dr.irenageorgieva@mail.bg
Телефон:

 

Биография

​Родена на 10.11.1979 г. в гр. Варна. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - Пловдив през 2005 г. От 2009 г. е асистент в катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и СОД, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – гр. Варна.

Публикации

Член на

​БЗС, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина