Sign In

За нас

гл. ас. д-р Ирина Илиева Пашалиева


Катедра: Катедра по медико–биологични науки › УС по физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия
УС:
Е-поща: ipashalieva@yahoo.com
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Завършила медицина във ВМИ–Варна през 1989 г. От 1992 г. е асистент в Катедра физиология на МУ–Варна. Придобита специалност по физиология през 1995г.

Публикации

Има 40 публикации и над 30 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на адренергичната регулация на еритро- и левкопоезата, влиянието на еритропоетина върху левкопоезата и фагоцитозата, хемостазата. Съавтор в ръководство за практически занятия по физиология за студенти по медицина, стоматология и фармация.

Член на

БДФН, EUPS, БЛС.