Sign In

За нас

Ас. д-р Ивета Пламенова Катрева


Катедра: Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия
УС:
Е-поща: ikatreva@yahoo.com
Телефон: 0888 817 715

 

Биография

Дата и място на раждане: 16.06.1980 год. в гр.Варна

Образование:

  • Гимназия- 8СОУ " А. С. Пушкин" ( 1998 год.)
  • МУ-София ( 2004 год.)

Академични позиции:

 асистент в катедра „Протетична дентална медицина" – от 2006г.

Специализация: специалност „Протетична дентална медицина", придобита през 2012год.

Преподавателска дейност :

  Практически упражнения по предклиника и клиника на протетичната дентална медицина към ФДМ-Варна българо- и англоезично обучение
Лекционен курс по ППДМ от 2013г.

Научно-изследователска работа и проекти: " Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти"
Доц. д-р Методи Абаджиев, д.м., Зачислена на 19 .07.2012

Научни интереси в областта на гингивалната ретракция.

Публикации

Член на

​Българско научно стоматологично дружество